Oavsett om du sitter i din kontorsstol eller springer 10 kilometer påverkar hur du gör detta hur du mår och hur du presterar. Syftet med lektioner i alexanderteknik är att ge dig praktisk erfarenhet av hur en integrerad och lämplig koordination uppkommer. Detta sker genom att läraren använder sina händer och sin syn för att observera hur du är koordinerad. Utifrån sin egen erfarenhet hittar han ett lämpligt sätt att med hjälp av händer och ord förbättra din koordination. Varje lektion är således en uppfriskande resa där du kan ta något nytt med dig hem.

Mina lektioner är 30-40 minuter långa och jag har min undervisningslokal på Norra Fäladen i Lund. För att boka en lektion kontakta mig via rasmus@at-lund.se eller per telefon 0730 - 344 836.